Signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Sitges per posar en marxa l’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants

L’Ajuntament de Sitges i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) van signar el passat dimarts, 20 de juny a Sitges un conveni de col·laboració mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes que canviïn de residència podran comunicar el nou domicili a les administracions a través d’Internet, així com fer la consulta telemàtica de volants del padró municipal d’habitants a petició d’una administració pública.

Van signar el conveni, l’Il·lm. Sr. Jordi Baijet i Vidal, alcalde president de l’Ajuntament de Sitges, assistit pel Sr. Isidre Martí i Sardà, secretari general de la corporació i el Sr. Joan A. Olivares i Obis, director gerent del Consorci AOC.

L’objectiu del projecte d’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants és evitar que el ciutadà hagi de presentar certificats o volants del padró municipal d’habitants en paper en cap organisme públic o privat, i, per aconseguir-ho, es planteja oferir un servei de col’laboració interadministrativa que faciliti l’intercanvi de la informació dels ciutadans relativa al seu domicili de residència necessària per a la realització de diversos tràmits i gestions.

Aquest projecte va dirigit a tots els ajuntaments i administracions supramunicipals de Catalunya que gestionen bases de dades del padró municipal d’habitants directament, o bé per delegació.

L’accés dels ciutadans a aquests serveis telemàtics es realitzarà única i exclusivament a través del portal web municipal