Notable acollida per part del món local català de la convocatòria de subvencions del Consorci AOC

El passat mes de setembre, el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya , entitat constituïda per la Generalitat de Catalunya i Localret, va obrir i fer pública, una convocatòria de subvencions als ens locals de Catalunya per millorar la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Aquesta convocatòria tenia un doble objectiu , d’una banda la participació dels ens locals en els projectes promoguts pel Consorci i d’altra, la concessió d’ajuts pel desenvolupament de projectes promoguts directament pels ens locals i especificats en les bases reguladores de la convocatòria.

Així doncs, el nombre de sol·licituds de subvencions realitzades en el termini preestablert ‘finalitzava el 27 d’octubre d’enguany- ascendeix a 263, pel que fa al desenvolupament de projectes promoguts directament per ens locals i pel que fa als projectes del Consorci AOC, s’han efectuat un total de 689 sol·licituds.

De les 263 sol·licituds de subvencions destinades al desenvolupament de projectes locals, 227 són relatives a la millora de la prestació de serveis als ciutadans i de racionalització dels procediments administratius, 64 a l’adequació dels sistemes d’informació de les administracions locals a la LOPD, 6 al desenvolupament de nous serveis en la plataforma eaCat, 10 a l’adaptació d’aplicacions informàtiques municipals als requeriments de les iniciatives del Consorci AOC per fomentar la signatura electrònica i 56 s’han destinat a projectes innovadors.

De les 689 sol·licituds de subvencions per projectes promoguts pel Consorci, 229 són per adherir-se al projecte Mòdul de tramitació telemàtica municipal, e-TRAM; 40 pel projecte Expedició Telemàtica de volants d’empadronament; del projecte IDEC Local, 128 en la modalitat d’adhesió de l’ens local i 47 en la modalitat d’integració; 159 pel projecte Metacercador, 66 pel projecte idCAT i 20 per la constitució d’entitats de registre col·laboradores de CATCert.