Ja està accessible la informació del padró municipal de la meitat de la població catalana

Actualment ja es troben integrats en el projecte del CAOC de l’expedició telemàtica de volants del padró centenars d’ajuntaments catalans, ja sigui mitjançant connexió directa als seus aplicatius ja sigui mitjançant la connexió amb les corresponents diputacions. Tots agrupen a més de tres milions tres-cents mil habitants el que suposa, aproximadament, el 50% de la població catalana.

Aquest projecte del Consorci AOC s’inscriu dins els serveis de col·laboració interadministrativa que promouen l’intercanvi de dades entre les administracions permetent guanyar eficiència interna i estalviant temps i tràmits als ciutadans.