Servei de consulta de documents visats dels col·legis professionals

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) ha desenvolupat un servei que permet accedir als documents visats en format electrònic que ofereixen els diferents col·legis professionals per via telemàtica.

A qui va dirigit

Aquest servei va dirigit a les administracions públiques que necessiten d’aquests documents visats en les seves tramitacions per tal de no requerir-los en format paper.

Com adherir-se al servei

La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Localret i el Consorci AOC han signat el conveni marc d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques que habilita al Consorci AOC a la signatura de convenis amb els col·legis professionals per incorporar-los al sistema d’intercanvi de dades i documents. Les administracions locals que s’adhereixin a aquest conveni no caldrà que en signin cap d’específic amb cada col·legi professional per a la consulta telemàtica dels documents visats.

Presentació del servei de consulta de documents visats pel territori

El 13 de febrer es va celebrar a Girona la primera diada del Consorci AOC dedicada al servei de consulta de documents visats i es va comptar amb la presència d’una quinzena de responsables municipals de les àrees d’urbanisme, arquitectes i tècnics municipals i arquitectes professionals.

L’acte va ser organitzat pel Consorci AOC i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i va comptar amb el suport de la Diputació de Girona i Localret. Aquest va ser el primer de tot un seguit de trobades en les que es tractarà aquest nou servei que també es va presentar a la Diputació de Tarragona a principis del mes de març.