Curs “Com compartir dades entre administracions: la interoperabilitat”

Mapa no disponible

Data/Hora
16/05/2014
10:00 - 14:00

Localització
Torre Hesperia


Objectius

  • Conèixer les obligacions que es deriven de la Llei 11/2007
  • Conèixer els serveis que el Consorci AOC posa a disposició per donar compliment a l’esmentada Llei

Destinataris
Personal de l’Administració local, tant a nivell tècnic com de centres de decisió, que estan involucrats en processos relacionats amb l’adaptació de la seva organització al concepte d’administració electrònica i que tinguin interès en conèixer i/o utilitzar els serveis del Consorci AOC que permeten donar compliment a les obligacions que es deriven de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Programa
1.- Què és la interoperabilitat?

  • Com es troba regulada?
  • Quin és l’impacte d’aquestes normes en els processos i les infraestructures de les administracions públiques?

2.- Quin dret tenen els ciutadans segons l’article 6.2 b) de la Llei 11/2007 i quines conseqüències se’n deriven per a les administracions locals?

3.- Quins serveis d’interoperabilitat tenen a la seva disposició les administracions catalanes?

4.-Quins documents acreditatius ja es poden deixar de demanar als ciutadans?

5.- Quins beneficis reporta la interoperabilitat, tant als ciutadans com a les administracions?

6.- Casos pràctics

  • Notificacions tributàries a ciutadans residents fora del municipi
  • Ajuts i subvencions
  • Contractació pública
  • Altres

7.- Què ha de fer un ens local per utilitzar els serveis d’interoperabilitat del Consorci AOC?

Professorat
Personal del Consorci AOC

Data i horari
Barcelona: 16-05-2014 (10:00-14:00) Formulari d’inscripció

Lloc
Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), Carrer Girona nº 20, Barcelona.

Places
25 places

Hores lectives
4 hores

Certificat
A l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d’assistència per part de l’EAPC.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.