Consorci Administració Oberta de Catalunya
Inici / SERVEIS / Signatura electrònica i seguretat /

Seguretat (CESICAT)

Què són els serveis de seguretat del CESICAT

El Consorci AOC, mitjançant el CESICAT, ofereix serveis a les administracions públiques locals per tal que aquestes millorin la seguretat dels seus sistemes d'informació i apliquin mesures, tant organitzatives com tècniques, per a assolir aquest objectiu.

El Govern de la Generalitat va aprovar l'any 2009 el "Pla Nacional d'impuls de seguretat de la informació" amb una sèrie d'actuacions orientades a la millora de la seguretat de la informació de la societat catalana. El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) neix com a l'òrgan de suport a aquest Pla Nacional i ha estat impulsat, entre d'altres, pel Govern de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).

A qui van adreçats

Als ens locals públics de Catalunya.

Serveis reactius

Errors humans, omissions en mesures de protecció, robatoris d'informació, violació de privacitat i intimitat, són algunes de les amenaces més corrents que posen en perill la integritat i la confidencialitat de les dades que gestionen les entitats locals, així com la disponibilitat i l'accés als serveis en línia que han d'oferir les administracions, tal com recull la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Davant d'aquestes amenaces, es posa a disposició dels ens locals tot un seguit de serveis i actuacions que els ajudin a fer front als seus incidents:

Serveis preventius

Serveis de promoció

Cost del servei

Les sol·licituds d'aquest servei aprovades pel Consorci AOC no comportaran cap despesa econòmica per a l'ens sol·licitant.

Presentació dels serveis

En el document següent podeu trobar la descripció dels serveis del CESICAT:

ACTUALITAT
CONTACTA